Deponie průmyslová

Naší činností je recyklace stavebních odpadů, drcení kameniva, třídění písků, hrubotřídění, ukládka zemin a stavební suti, prodej písků, štěrků a recyklátů. Materiály jsou váženy na kalibrované váze Schenck.

Kontakty pro poptávky:

Provozovna Průmyslová: 601 389 528,          e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sortiment

Ukládka inertních materiálů:

  • čistá výkopová zemina neznečištěná cizími příměsemi

  • směsná stav.suť neznečištěná cizími příměsemi v kusovitosti do 50 cm, max. do 5% výkopové zeminy

  • prosté betony neznečištěné cizími příměsemi v kusovitosti do 50 cm

  • armované betony neznečištěné cizími příměsemi v kusovitosti do 50 cm

  • živičné kry v kusovitosti do 50 cm

  • panely, armované betony nad 50 cm

Upozorňujeme, že dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. je povinnost u těchto položek dodávat atesty o nezávadnosti materiálu.

2023 D&Z Praha