Bezvýkopové technologie

Společnost má bohaté zkušenosti s prováděním bezvýkopových technologií a to zejména v oblasti vodovodních řadů a přípojek.

Bezvýkopová technologie Grundoburst

Realizace

Pokládka nového potrubí v trase stávajícího při zachování (nebo rozšíření) současné dimenze DN80 – 600 v délce až 200 metrů/úsek.

2023 D&Z Praha