Kanalizace

Společnost D&Z realizuje nejširší spektrum staveb v oblasti kanalizačních řadů, stok a přípojek včetně objektů na stokové síti i za použití moderní bezvýkopové technologie.

Realizace:

Kompletní kanalizační řady a stoky v dimenzi dle požadavků investora

Jednotné i oddílné soustavy v otevřeném výkopu i ve štole z materiálu dle požadavků investora - kamenina, beton, PVC, HOBAS, tvárná litina

Ražba štol pro trubní vedení

Zděné stoky

Obklady stok čedičem

kanalizační přípojky v rýze i štole

bezvýkopová technologie DN 200 délky do 20 m/úsek

Kanalizační stavby na všech profilech stok jakéhokoliv materiálového provedení:

  • vstupní šachty na stokách

  • uliční vpusti vč. přípojek

  • zděná spadiště

  • spojné komory

  • rozdělovací komory

  • oddělovací komory

  • výústní objekty

  • bahníky v TT

2023 D&Z Praha