PRÁCE PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

Společnost vlastní oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakožto i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností.

Realizace:

  • Těžní šachty

  • Štoly
  • Podzemní sanační práce (injektáže)

2023 D&Z Praha