Práce prováděné hornickým způsobem

Společnost vlastní oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakožto i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností.

Realizace:

  • Těžní šachty
  • Štoly
  • Podzemní sanační práce (injektáže)