Vodovody

Společnost D&Z je schopna realizovat nejširší škálu zakázek v oblasti výstavby vodovodních řadů a přípojek. Realizuje stavby klasickým způsobem v rýze nebo za použití moderní bezvýkopové technologie (odkaz) pro pokládku vodovodních řadů a přípojek

 

Realizace

Společnost D&Z je schopna realizovat nejširší škálu zakázek v oblasti výstavby vodovodních řadů a přípojek. Realizuje stavby klasickým způsobem v rýze nebo za použití moderní bezvýkopové technologie (odkaz) pro pokládku vodovodních řadů a přípojek

Zajišťování výřezů na stávajících řadech DN 50 – DN 1800

Tepelná izolace řadů

Bezvýkopová technologie GRUNDOBURST: DN 80 – 600 v délce až 200 metrů v kuse

Vodovodní přípojky:

  • navrtání za provozu DN 1"- DN 100 do průměru vodovodních řadů DN 1200
  • protlaky zařízením GRUNDOMAT do DN 200
  • zajištění a osazení vodoměrných sestav - přepojování přípojek a prostupy do objektů
  • osazení vodoměrných šachet
  • osazení vodoměrných sestav
  • vnitřní rozvody vody